Thích
Chia sẻ
Email
In

PPY1610PTE#P

Bồn tắm ngọc trai
48.330.000 ₫
Kỹ thuật

PPY1610PTE#P

Specification

Kích thước: 810D x 1600W x 630H mm
Chất liệu: Ngọc trai
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Màu sắc: #P: Trắng ngọc trai
Tài liệu đính kèm