Thích
Chia sẻ
Email
In

PJS05WE#GW

Chậu đặt bàn đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp
20.900.000 ₫
Kỹ thuật

PJS05WE#GW

Specification

Kích thước: L380 x W600 x H120 mm
Màu sắc: #GW: Trắng bóng
Tính năng
Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp
Tài liệu đính kèm