Wall hung toilet
Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: WATER SAVING

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. IF Design Award 2019

 4. IF Design Award 2020

 5. REDDOT Award 2020

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. EWATER

 7. HEAT PROTECT

 8. HEATED SEAT

 9. PREMIST

 10. RIMLESS

 11. TORNADO FLUSH

 12. WATER SAVING

Giá

Wall hung toilet

Tìm theo

16 Sản phẩm

Lưới Danh sách