Close coupled toilet
Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: TORNADO FLUSH

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. REDDOT Award 2020

Chức năng

 1. RIMLESS

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. EWATER

 7. HEATED SEAT

 8. PREMIST

 9. RIMLESS

 10. TORNADO FLUSH

 11. WATER SAVING

Giá

Close coupled toilet

Tìm theo
 1. 23.830.000 ₫

 2. CS761PDW8
  22.020.000 ₫

 3. Sale
  Gift

  Special Price 14.690.000 ₫

  19.580.000 ₫

 4. CS767RW7 Sale
  Gift

  Special Price 13.870.000 ₫

  18.490.000 ₫

 5. CS838DW7 NewSale
  Gift

  Special Price 13.870.000 ₫

  18.490.000 ₫

 6. CS769DRW7 Sale
  Gift

  Special Price 13.870.000 ₫

  18.490.000 ₫

 7. Sale
  Gift

  Special Price 12.520.000 ₫

  16.690.000 ₫

31-37 of 37

Lưới Danh sách