Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1770DH
DB501R-2B
TVBF412

Bồn tắm nhựa
13.120.000 ₫
Kỹ thuật

PAY1770DH/DB501R-2B/TVBF412

Specification

Kích thước: 800D x 1700W x 580H mm
Chất liệu: Nhựa
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Thanh tay vịn: Đã bao gồm
Màu sắc: #W: Trắng
Tài liệu đính kèm