Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1570DH
DB501R-2B
TVBF412

Bồn tắm nhựa
12.320.000 ₫
Kỹ thuật

PAY1570DH/DB501R-2B/TVBF412

Specification

Kích thước: 15000D x 750W x 608H mm
Chất liệu: Nhựa
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Thanh tay vịn: Đã bao gồm
Màu sắc: #W: Trắng
Tài liệu đính kèm