Thích
Chia sẻ
Email
In

MS366E4

Bàn cầu một khối Ecowasher
23.340.000 ₫
Kỹ thuật

MS366E4

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Lượng nước sử dụng: 6L
Tâm xả: 305 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 720D x 540W x 650H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"ECOWASHER"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"