Thích
Chia sẻ
Email
In

LW646JWF

Chậu bán âm bàn
4.060.000 ₫
Kỹ thuật

LW646JWF

Specification

Kích thước: L400 x W600 x H155 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm