Thích
Chia sẻ
Email
In

LW526NJ

Chậu đặt trên bàn
3.090.000 ₫
Kỹ thuật

LW526NJ

Specification

Kích thước: 430D x 430W x 75H mm
Tài liệu đính kèm