Thích
Chia sẻ
Email
In

LW196K
LW196HFK

Chậu treo tường
7.060.000 ₫
Kỹ thuật

LW196K/LW196HFK

Specification

Kích thước: 485D x 600W x 411H mm
Tài liệu đính kèm