Thích
Chia sẻ
Email
In

LW1704B

Chậu đặt trên bàn
6.870.000 ₫
Kỹ thuật

LW1704B

Specification

Kích thước: 400D x 400W x 60H mm
Tài liệu đính kèm