Thích
Chia sẻ
Email
In

LT952

Chậu đặt bàn
3.320.000 ₫
Kỹ thuật

LT952

Specification

Kích thước: L355 x W570 x H132 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm