Thích
Chia sẻ
Email
In

LT951C

Chậu đặt trên bàn
3.770.000 ₫
Kỹ thuật

LT951C

Specification

Kích thước: 455D x 605W x 130H mm
Tài liệu đính kèm