Thích
Chia sẻ
Email
In

LT950C

Chậu đặt bàn
3.480.000 ₫
Kỹ thuật

LT950C

Specification

Kích thước: L455 x W505 x H130 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm