Thích
Chia sẻ
Email
In

LT682

Chậu đặt bàn cao cấp
6.380.000 ₫
Kỹ thuật

LT682

Specification

Kích thước: L490 x W685 x H211 (mm)
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm