Thích
Chia sẻ
Email
In

LT681

Chậu đặt bàn cao cấp
9.410.000 ₫
Kỹ thuật

LT681

Specification

Kích thước: L483 x W607 x H211 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm