Thích
Chia sẻ
Email
In

LT548

Chậu âm bàn
2.370.000 ₫
Kỹ thuật

LT548

Specification

Kích thước: 420L x 600W x 215H mm
Màu sắc: Trắng
Lưu ý: Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
Tài liệu đính kèm