Thích
Chia sẻ
Email
In

LT546

Chậu âm bàn
2.040.000 ₫
Kỹ thuật

LT546

Specification

Kích thước: 400L x 550W x 187H mm
Màu sắc: Trắng
Lưu ý: Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV
Tài liệu đính kèm