Thích
Chia sẻ
Email
In

LT533R

Chậu bán âm bàn
2.040.000 ₫
Kỹ thuật

LT533R

Specification

Kích thước: L430 x W430 x H177 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm