Thích
Chia sẻ
Email
In

LT523R
LT523S

Chậu đặt bàn
2.330.000 ₫
Kỹ thuật

LT523R/LT523S

Specification

Kích thước: L430 x W430 x H179 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm