Thích
Chia sẻ
Email
In

LT4704G17

Chậu đặt trên bàn
17.250.000 ₫
Kỹ thuật

LT4704G17

Specification

Kích thước: 420D x 460W x 177H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"LINEARCERAM"

Giải Thưởng