Thích
Chia sẻ
Email
In

LT236CS

Chậu treo tường
1.210.000 ₫
Kỹ thuật

LT236CS

Specification

Kích thước: 465L x 530W x 212H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm