Thích
Chia sẻ
Email
In

LPT947CS

Chậu chân dài
3.210.000 ₫
Kỹ thuật

LPT947CS

Specification

Kích thước: 500L x 600W x 855H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm