Thích
Chia sẻ
Email
In

LPT236CS

Chậu chân dài
2.440.000 ₫
Kỹ thuật

LPT236CS

Specification

Kích thước: 465L x 530W x 810H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm