• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Louis I. Kahn Houses

Louis I.Kahn Houses
Năm xuất bản: 2003. Tác giả: Yutaka Saito
Nội dung: Tuyển tập đầu tiên trên thế giới tổng hợp các ngôi nhà được thiết kế bởi Louis Kahn – kiến trúc sư đại diện cho kiến trúc Mỹ thời kỳ hậu chiến.
Địa điểm: Hà Nội