Thích
Chia sẻ
Email
In

LHT947CS

Chậu chân lửng
3.080.000 ₫
Kỹ thuật

LHT947CS

Specification

Kích thước: 500D x 600W mm
Tài liệu đính kèm