Thích
Chia sẻ
Email
In

LHT947CS

Chậu chân lửng
3.080.000 ₫
Kỹ thuật

LHT947CS

Specification

Kích thước: 500L x 600W x 455H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm