Thích
Chia sẻ
Email
In

LHT908C

Chậu chân lửng
5.630.000 ₫
Kỹ thuật

LHT908C

Specification

Kích thước: 495L x 650W x 480H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm