Thích
Chia sẻ
Email
In

LHT236CS

Chậu chân lửng
2.130.000 ₫
Kỹ thuật

LHT236CS

Specification

Kích thước: 465L x 530W x 810H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm