• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Graphic Annatomy Atelier Bow-Wow 2

Graphic Anatomy 2 Atelier Bow-Wow
Năm xuất bản: 2014. Tác giả: Atelier Bow-Wow (Yoshiharu Tsukamoto + Momoyo Kajima)
Nội dung: Cuốn sách thứ 2 của Atelier Bow-Wow vẫn bao gồm những bản vẽ minh họa độc đáo với các công trình công cộng và không gian đương đại.
Địa điểm: Hà Nội