• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

GLOBAL ENDS Towards the beginning

GLOBAL ENDS
Năm xuất bản: 2012
Tác giả: Ken Tadashi Oshima
Nội dung: Hướng về sự bắt đầu khám phá những kiến trúc mang tính chất không chắc chắn và không là trung tâm của toàn cầu, sự năng động của người bản địa sau cuộc khủng bố 11/9 tại Mỹ và trận đại động đất miền Đông Nhật Bản
Địa điểm: Hà Nội