• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

GLENN MURCUTT Thinking Drawing / Working Drawing

Glenn Murcutt – Thinking Drawing/Working Drawing
Năm xuất bản: 2008. Xuất bản với sự hợp tác cùng Glenn Murcutt.
Nội dung: Một bộ sưu tập các bản vẽ kiến trúc bền vững.
Cuốn sách bao gồm 13 tác phẩm của Glenn Murcutt được trình bày dưới dạng bản vẽ do chính tay Glenn thực hiện.
Địa điểm: Hà Nội