Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 3 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1, 23 ~ 32 years old
Degree: Bachelor
Working experience: Have experience in Production Planing is preferable. Foreign language: English or Japan
Expiry Date: 20/09/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 4 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1 (Male only, 24 ~ 28 years old)
Degree: Graduated from university with Economics, Business Management … major.
Working experience: 2-3 year of experience in Sales (Building material industry is preferable)
Expiry Date:15/09/2017

Toàn Thời gian
Hồ Chí Minh
Vừa Tạo 6 tháng

Working place: Ho Chi Minh City
Amount: 1
Degree: Bachelor
Expiry Date: 15/07/2017

Toàn Thời gian
Đà Nẵng
Vừa Tạo 9 tháng

Working place: Da Nang
Amount: 2
Degree: Bachelor
Working experience: Minimum 2-3 year of experience in Sales (Building material industry is preferable)
Expiry Date: 25/09/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 9 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor
Working experience: Have experience salary accounting labor law from 2 ~ 3 years
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 9 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor of Foreign language, Foreign Trade
Working experience: Know and can use Chinese in job (read, write, speak Chinese)
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 9 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor of Administrator/Economic/ Marketing
Working experience: minimum 2 years experienced with admin job and customer care
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 9 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor of Business/ Marketing
Working experience: 2-3 year
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hưng Yên, Hồ Chí Minh
Vừa Tạo 1 năm

Địa điểm làm việc: Hưng Yên
Số lượng cần tuyển: 3
Trình độ học vấn: Đại Học
Kinh nghiệm làm việc: 1 năm
Ngày hết hạn: 06/07/2016