Toàn Thời gian
Hồ Chí Minh
Vừa Tạo 2 tháng

Working place: Ho Chi Minh City
Amount: 1
Degree: Bachelor
Expiry Date: 15/07/2017

Toàn Thời gian
Đà Nẵng
Vừa Tạo 5 tháng

Working place: Da Nang
Amount: 1
Degree: Bachelor
Working experience: Minimum 2-3 year of experience in Sales (Building material industry is preferable)
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 5 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor
Working experience: Have experience salary accounting labor law from 2 ~ 3 years
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 5 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor of Foreign language, Foreign Trade
Working experience: Know and can use Chinese in job (read, write, speak Chinese)
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 5 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor of Administrator/Economic/ Marketing
Working experience: minimum 2 years experienced with admin job and customer care
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hà Nội
Vừa Tạo 5 tháng

Working place: Ha Noi
Amount: 1
Degree: Bachelor of Business/ Marketing
Working experience: 2-3 year
Expiry Date: 31/03/2017

Toàn Thời gian
Hồ Chí Minh, Hưng Yên
Vừa Tạo 12 tháng

Địa điểm làm việc: Hưng Yên
Số lượng cần tuyển: 3
Trình độ học vấn: Đại Học
Kinh nghiệm làm việc: 1 năm
Ngày hết hạn: 06/07/2016