Thích
Chia sẻ
Email
In

FBY1720NHPE#W

Bồn tắm gang tráng men
57.720.000 ₫
Kỹ thuật

FBY1720NHPE#W

Specification

Kích thước: 750D x 1700W x 490H mm
Chất liệu: Gang tráng men
Tài liệu đính kèm