Thích
Chia sẻ
Email
In

DUE115UPKV1

Van cảm ứng tiểu nam
7.760.000 ₫
Kỹ thuật

DUE115UPKV1

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Lượng nước xả: 2L - 3L
Phạm vi cảm biến: 800 mm
Nguồn sử dụng: Dùng pin
Tài liệu đính kèm