Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

DUE115UPEV1

Van cảm ứng tiểu nam
Mã sản phẩm: DUE115UPEV1
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 9.270.000 ₫
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Lượng nước xả: 2L - 3L
Phạm vi cảm biến: 800 mm
Nguồn sử dụng: 220V