Thích
Chia sẻ
Email
In

DUE113UPEV1

Van cảm ứng tiểu nam
9.690.000 ₫
Kỹ thuật

DUE113UPEV1

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Lượng nước xả: 0.5L
Phạm vi cảm biến: 800 mm
Nguồn sử dụng: Dùng pin
Tài liệu đính kèm