Thích
Chia sẻ
Email
In

DSR42R

Vòng treo khăn
1.300.000 ₫
Kỹ thuật

DSR42R

Specification

Kích thước: 210W x 137H mm
Tài liệu đính kèm