Thích
Chia sẻ
Email
In

DSD42

Lô xà bông
1.170.000 ₫
Kỹ thuật

DSD42

Specification

Kích thước: 110D x 145W x 45H mm