Thích
Chia sẻ
Email
In

DS740R

Thanh trượt sen tắm
1.410.000 ₫
Kỹ thuật

DS740R

Specification

Kích thước: 685 mm
Chất liệu: Thép không gỉ
Bao gồm: Lô xà bông
Tài liệu đính kèm