Thích
Chia sẻ
Email
In

DS714R

Thanh trượt sen tắm
1.680.000 ₫
Kỹ thuật

DS714R

Specification

Kích thước: 676 mm
Chất liệu: Thép không gỉ
Lưu ý: Kèm lô xà bông

Tài liệu đính kèm