Thích
Chia sẻ
Email
In

DM907CS
TBS04302V
DGH108ZR

Sen cây
9.880.000 ₫
Kỹ thuật

DM907CS/TBS04302V/DGH108ZR

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau