Thích
Chia sẻ
Email
In

DM907CS
TBS02302V
DGH108ZR

Sen cây
10.720.000 ₫
Kỹ thuật

DM907CS/TBS02302V/DGH108ZR

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau
Tài liệu đính kèm