Thích
Chia sẻ
Email
In

DM907C1S
TBG02302V
DGH108ZR

Sen cây
12.190.000 ₫
Kỹ thuật

DM907C1S/TBG02302V/DGH108ZR

Specification

Lớp mạ: Chrome
Chất liệu: Đồng thau

Công nghệ

"COMFORT GLIDE"