Thích
Chia sẻ
Email
In

CW812REA
TCF4911EZ

Bàn cầu treo tường WASHLET+
42.940.000 ₫
Kỹ thuật

CW812REA/TCF4911EZ

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 595D x 380W x 335H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"AIR-IN WONDER WAVE"

"AUTO OPEN or CLOSE LID"

"CEFIONTECT"

"DEODORIZER"

"DRYER"

"EWATER"

"HEATED SEAT"

"PREMIST"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"

Giải Thưởng