Thích
Chia sẻ
Email
In

CW812RA
TC811SJ

Bàn cầu treo tường
11.150.000 ₫
Kỹ thuật

CW812RA/TC811SJ

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 595D x 380W x 335H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"