Thích
Chia sẻ
Email
In

CW812JWS
TC811SJ

Bàn cầu treo tường
10.630.000 ₫
Kỹ thuật

CW812JWS/TC811SJ

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 595D x 380W x 346H mm
CW812JWS: 7,570,000
TC811SJ: 2,910,000
Tài liệu đính kèm