Thích
Chia sẻ
Email
In

CW762
TC384CVK

Bàn cầu treo tường
9.220.000 ₫
Kỹ thuật

CW762/TC384CVK

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân chữ D
Kích thước: 530D x 390W x 340H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"