Thích
Chia sẻ
Email
In

CW681
TCP06
T53P100VR
TC375CVK

Bàn cầu đặt sàn
16.170.000 ₫
Kỹ thuật

CW681/TCP06/T53P100VR/TC375CVK

Specification

Hệ thống xả: Xả Siphon
Tâm xả: 275 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 600D x 448W x 434H mm
Mã đi kèm: TCP06: Ống nối sàn, T53P100VR: Bích nối sàn
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"WATER SAVING"