Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

CW512YR
7EE0007
TC501CVK

Bàn cầu treo tường
Mã sản phẩm: CW512YRW_7EE0007_TC501CVKW
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 22.600.000 ₫

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"

Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân vuông
Kích thước: 582D x 392W x 339H mm