Thích
Chia sẻ
Email
In

CW512YR
7EE0007
TC501CVK

Bàn cầu treo tường
21.890.000 ₫
Kỹ thuật

CW512YR/7EE0007/TC501CVK

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân vuông
Kích thước: 582D x 392W x 339H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"