Thích
Chia sẻ
Email
In

CW192K
TC281SJ

Bàn cầu treo tường
10.740.000 ₫
Kỹ thuật

CW192K/TC281SJ

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Tâm xả: 220 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 470D x 380W x 410H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"